Maruschka Blaškovičová

2011 - GREEN

Obľúbený úder: Forehand
Herné preferencie: celodvorcová hra

Alex Rodek

2010 - GREEN

Obľúbený úder: forehand
Herné preferencie útok, celodvorcová hra

Fábio Pollák

2010 - GREEN

Obľúbený úder: Volej

Herné preferencie: útok, hra na sieti

Diana Mrázová

2011 - GREEN

Obľúbený úder: Backhand
Herné preferencie: útočný štýl